مشتری گرامی

درنیکا کفپوش اولین تولید کننده تایل کرت در ایران با تایید اداره استاندارد اماکن و تجهیزات ورزشی (وزارت ورزش و جوانان)

درنیکا کفپوش با شماره ثبت طرح صعنتی 16298 در اداره ثبت طرح های صنعتی ثبت گردیده است و هر گونه کپی از آن پیگرد قانونی دارد.

برخی ازپروژه ها
نام آلبوم:فشم
تعداد تصاویر:4
نام آلبوم:سالن چند منظوره انزلی
تعداد تصاویر:3
نام آلبوم:محوطه ویلا
تعداد تصاویر:17
نام آلبوم:نمایشگاه تجهیزات سری سپاه پاسداران
تعداد تصاویر:10
نام آلبوم:سالن صلحین سمنان 1
تعداد تصاویر:5
نام آلبوم:سمنان
تعداد تصاویر:20
نام آلبوم:سمنان
تعداد تصاویر:6
نام آلبوم:سمنان 2
تعداد تصاویر:2
نام آلبوم:سمنان3
تعداد تصاویر:2
نام آلبوم:مدرسه
تعداد تصاویر:5
نام آلبوم:ارمان
تعداد تصاویر:4
نام آلبوم:رام هرمز
تعداد تصاویر:1
نام آلبوم:زمین تنیس تهران
تعداد تصاویر:4
نام آلبوم:پارک ابیک
تعداد تصاویر:3
نام آلبوم:طزره
تعداد تصاویر:1
نام آلبوم:درجزین
تعداد تصاویر:2
نام آلبوم:پروژه زمین تنیس فضای باز سیسنگان
تعداد تصاویر:3
نام آلبوم:پروژه نوشهر
تعداد تصاویر:3
نام آلبوم:پروژه نوشهر 2
تعداد تصاویر:7
نام آلبوم:امداد خودرو سایپا
تعداد تصاویر:5
نام آلبوم:لواسان
تعداد تصاویر:4
نام آلبوم:باشگاه انقلاب تهران سالن 11
تعداد تصاویر:7
نام آلبوم:دماوند
تعداد تصاویر:3
نام آلبوم:زمین سالن چند منظوره بابل
تعداد تصاویر:4
نام آلبوم:فضای باز مربوط زمین تنیس پیست دوچرخه سواری کرمان
تعداد تصاویر:5
نام آلبوم:فضای بسته مربوط به سالن چند منظوره مجموعه ورزشد امام رضا رامسر
تعداد تصاویر:10
0%