مشتری گرامی

درنیکا کفپوش اولین تولید کننده تایل کرت در ایران با تایید اداره استاندارد اماکن و تجهیزات ورزشی (وزارت ورزش و جوانان)

درنیکا کفپوش با شماره ثبت طرح صعنتی 16298 در اداره ثبت طرح های صنعتی ثبت گردیده است و هر گونه کپی از آن پیگرد قانونی دارد.

آخرین اخبار و پروژه ها

1395/03/05 در ساعت 13:57:34

درنیکا کفپوش

${ShortNews}

ادامه مطلب
درنیکا کفپوش
1395/03/05 در ساعت 13:47:27

درنیکا کفپوش سالن های ورزشی

${ShortNews}

ادامه مطلب
درنیکا کفپوش سالن های ورزشی
1394/01/15 در ساعت 10:25:07

حیاط مجتمع آموزشی امام حسین

${ShortNews}

ادامه مطلب
حیاط مجتمع آموزشی امام حسین
0%